22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Ślub Przedsiębiorcy – pamiętaj o zmianie danych w Urzędzie Skarbowym

12
sie

Za niezgłoszenie aktualizacji danych po ślubie fiskus może nałożyć mandat. O zmianie nazwiska lub przeprowadzce przedsiębiorca jest bowiem obowiązany poinformować urząd skarbowy. Osoby nieprowadzące działalności mają więcej czasu na zgłoszenie zmiany miejsca zamieszkania.

Jeśli przedsiębiorca zmienił po ślubie nazwisko albo przeprowadził się, przez co zmieniło się jego miejsce zamieszkania lub zameldowania, aktualizacji swoich danych będzie mógł dokonać tylko za pośrednictwem zgłoszenia aktualizującego, które obowiązany jest złożyć do naczelnika urzędu skarbowego nie później niż w okresie 7 dni od dnia, w którym miała miejsce zmiana danych. Dotyczy to także podatników VAT, płatników podatków oraz składek ubezpieczeniowych, a zatem osób objętych rejestrem NIP.

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) uaktualnienia swoich danych dokonują przy pomocy tej ewidencji, dokładniej za pośrednictwem wniosku CEIDG-1, dostępnego na stronie http://prod.ceidg.gov.pl/. Wypełniony elektronicznie można wydrukować i złożyć osobiście w urzędzie miasta lub gminy. Przesłanie przez Internet wiąże się niestety z koniecznością stawienia się w urzędzie miasta w celu podpisania formularza w obecności urzędnika. W urzędzie skarbowym natomiast poprzez druk NIP-7 o zmianie danych informują podatnicy VAT niepodlegający wpisowi do rejestru CEIDG oraz nieprowadzący działalności gospodarczej płatnicy podatków i składek.

Jeśli podatnik nie wypełni obowiązku zaktualizowania swoich danych po ślubie, fiskus będzie mógł nałożyć na niego karę pieniężną. W sytuacji braku dokonania zmiany wpisu do CEIDG, przedsiębiorca może zostać wezwany przez Ministra Gospodarki do jej dokonania w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod groźbą wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru. Ponadto, jeżeli przedsiębiorca poda nieprawidłowe lub niepełne dane, grozi mu postępowanie karne skarbowe.

 

źródło: podatki.onet.pl

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213