22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Reklamuj swoją firmę zgodnie z prawem

8
lis

Przedsiębiorstwo chcąc sprzedać swoje produkty bądź usługi musi zachęcić klientów do ich nabycia. Zgodnie z powiedzeniem „reklama jest dźwignią handlu” nawet droższy produkt tej samej jakości ma szansę znaleźć nabywcę jeśli będzie odpowiednio promowany. Jakimi zasadami powinni kierować się przedsiębiorcy, aby ich reklama nie naruszała prawa?

Zgodnie z polskim prawem nie ma pełnej dowolności w treści tworzonych reklam. Zagadnienie ograniczeń obejmuje reklamę w każdej jej postaci: radiowej, telewizyjnej, prasowej, reklamy dostępnej w miejscach publicznych (np. bilbordy czy plakaty) i najnowszy rodzaj reklamy – reklamę internetową.

Reklama nie może być sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz nie może uchybiać godności ludzkiej. Przede wszystkim nie może nawoływać do nienawiści rasowej czy etnicznej, nie może wykorzystywać uprzedzeń wynikających z przynależności religijnej czy orientacji seksualnej. Nie może również wykorzystywać lub ośmieszać cudzej choroby lub niepełnosprawności.

Reklama nie może wprowadzać klienta w błąd i nie może odwoływać się do uczuć poprzez wywoływanie lęku lub wykorzystywanie przesądów. Przeciętny odbiorca nie może mieć po obejrzeniu reklamy naruszonego poczucia bezpieczeństwa (np. tylko nasz program antywirusowy skutecznie ochroni twój komputer, twój samochód może paść łupem złodziei jeśli nie kupisz naszego urządzenia)

Reklama nie może również odwoływać się do uczuć bazując na łatwowierności dzieci. W niektórych krajach reklama adresowana do dzieci jest zakazana, w Polsce zakazana jest reklama wykorzystująca łatwowierność dzieci, co jednak jest kontrowersyjne, ponieważ co do zasady każda reklama kierowana do dzieci musi ze swej istoty opierać się na ich łatwowierności i tym samym większej potrzebie posiadania nawet rzeczy zupełnie nieprzydatnych, bądź zbliżonych do tych, które już posiadają.

Kolejnym zakazanym rodzajem reklamy jest reklama uciążliwa polegająca na ingerencji w sferę prywatności adresata np. poprzez uporczywe wysyłanie spamu do skrzynki mailowej czy nagabywanie w miejscach publicznych.

Reklama nie może mieć formy ukrytej np. poprzez podawanie wyników sondażu czy opinii ekspertów sprawiających wrażenie rzetelnie przekazywanych informacji statystycznych bądź naukowych. Podobnie rzecz się ma z reklamą porównawczą bazującą na schemacie „u nas taniej – szybciej – lepiej niż u naszego konkurenta”. Reklama taka nie jest jednak zakazana jeśli zawiera rzetelne, obiektywne informacje zgodne ze stanem faktycznym w danym czasie oraz nie narusza interesów konkurenta, nie wykorzystuje jego renomy i nie narusza prawa własności przemysłowej.

Naruszenia zakazów dotyczących reklamy są czynami nieuczciwej konkurencji.

Jaka reklama stanowi czyn nieuczciwej konkurencji:

  • Reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci,
  • Reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka,
  • Reklama wprowadzająca klienta w błąd i mogąca przez to wpłynąć na jego decyzję – co do nabycia towaru lub usługi,
  • Wypowiedź, która zachęcając do nabywania towarów lub usług, sprawia wrażenie neutralnej informacji. Z tego względu reklama przesłana w przesyłce, noszącej cechy prywatnego listu zostanie zapewne przeczytana. Informacja o cechach towaru zawarta w materiale odredakcyjnym wzbudzi zaufanie, w odróżnieniu od odrębnie oznaczonego przekazu, który się zwykle opuszcza. Stąd ukryte oddziaływania promocyjne są chętnie stosowane przez przedsiębiorców przede wszystkim ze względu na swą zwiększoną skuteczność,
  • Reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych, przesyłanie na koszt klienta nie zamówionych towarów lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji,
  • Reklama porównawcza, która jest sprzeczna z dobrymi obyczajami.

Zakazy, zakazy, zakazy …

Zakazane jest reklamowanie gier w karty, gier w kości, gier cylindrycznych (np. ruletki), wideoloterii, zakładów wzajemnych oraz gier na automatach (zakaz ten nie obejmuje reklamy i informacji w ośrodkach gier i punktach przyjmowania zakładów).

Zabronione jest rozpowszechnianie ogłoszeń o odpłatnym nabyciu, zbyciu lub o pośredniczeniu w odpłatnym zbyciu lub nabyciu komórki ludzkiej, tkanki ludzkiej lub narządu ludzkiego w celu ich przeszczepienia.

Zakazane jest również reklamowanie i promocja wyrobów tytoniowych, rekwizytów tytoniowych i produktów imitujących wyroby lub rekwizyty tytoniowe oraz symboli związanych z używaniem tytoniu, a w szczególności w telewizji, radiu, kinach, zakładach opieki zdrowotnej, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, w prasie, na plakatach, w tym plakatach wielkoformatowych, w środkach usług informatycznych. Firmy tytoniowe nie mogą też sponsorować działalności sportowej, kulturalnej, oświatowej, zdrowotnej i społeczno-politycznej.

Niedozwolone jest także reklamowanie i promocja napojów alkoholowych – z wyjątkiem piwa, którego reklama i promocja jest dozwolona, ale pod pewnymi warunkami.

Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej – kierowanej do konkretnego odbiorcy za pomocą poczty elektronicznej.

Niedozwolone są reklamy typu: przynęta – polegające na propozycji nabycia produktu po określonej cenie, bez ujawniania, że przedsiębiorca może mieć uzasadnione podstawy, aby sądzić, że nie będzie w stanie dostarczyć lub zamówić u innego przedsiębiorcy dostawy tych lub równorzędnych produktów po takiej cenie, przez taki okres i w takich ilościach, jakie są uzasadnione, biorąc pod uwagę produkt, zakres reklamy produktu i oferowaną cenę.

Niedozwolone są również reklamy typu: przynęta i zamiana – polegające na propozycji nabycia produktu po określonej cenie, a następnie odmowie pokazania konsumentom reklamowanego produktu lub odmowie przyjęcia zamówień na produkt lub dostarczenia go w racjonalnym terminie lub demonstrowaniu wadliwej próbki produktu, z zamiarem promowania innego produktu.

Ograniczona jest również reklama leków.

 

 

źródło: e-prawnik.pl, media2.pl, biznes.pl

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213