22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Reforma urzędów pracy. Kto na niej skorzysta?

13
kwi

Zmiany to nie tylko usprawnienie urzędów pracy, ale też cały szereg konkretnych rozwiązań dla pracodawców i osób, które chcą podjąć własną działalność.

 

Dla pracodawców atrakcyjne mogą być przede wszystkim dofinansowania dla stażów dla ludzi poniżej 30. roku życia. Zapisane w nowelizacji ulgi mogą być dla pracodawców zachętą do zatrudnienia przede wszystkim osób młodych, które na ogół trafiają na rynek pracy bez doświadczenia.

Od zawsze wiadomo, że aby przyjąć do pracy osobę bez doświadczenia pracodawca musi ponieść znaczące koszty,  przyuczyć ją, czy delegować innego pracownika, by poświęcił swój czas na przyuczenie nowej osoby . Nie ma też pewności, czy taka osoba się sprawdzi.

W nowelizacji staże nie są jedynym instrumentem.

Wspierany jest też m.in. powrót do pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi lub bliskimi, grant na telepracę, czy dodatek aktywizacyjny. Ciekawe są też jednorazowe bony na zasiedlenie, które mogą zachęcić osoby podejmujące pracę w innym miejscu do zmiany miejsca zamieszkania.

Przewidziano również szkolenia osób starszych, które umożliwi Krajowy Fundusz Szkoleniowy i wsparcie dla utrzymania zatrudnienia osób powyżej 50 roku życia. Dostępne będą pożyczki pochodzące z Banku Gospodarstwa Krajowego na preferencyjnych warunkach z wydłużonym okresem spłaty na uruchomienie działalności gospodarczej lub utworzenie nowego miejsca pracy – dodała.

Szacowana stopa bezrobocia na koniec roku będzie bliska 13 proc o ile nie spotkają nas żadne niespodziewane zagrożenia związane np. z sytuacją geopolityczną. Dane z ostatnich miesięcy wskazują jednoznacznie na ożywienie, jeszcze nie ma rewolucji, ale skłania to do bardziej optymistycznych prognoz.

W marcu minister pracy i polityki społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz oceniał, że spadek stopy bezrobocia poniżej 13 proc. na koniec 2014 roku jest realny.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu wyniosła 13,6 proc. przy 13,9 proc. w lutym.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ma na celu usprawnić działanie urzędów pracy. Pozwala ona na profilowanie bezrobotnych, premiowanie urzędów pracy za osiągane efekty, organizowanie specjalnych programów dla młodych bezrobotnych. Daje też pracodawcom szansę na obniżenie kosztów pracy – przewiduje dofinansowanie za zatrudnianie osób młodych i w wieku 50+.

Zmiany skupiają się na trzech grupach bezrobotnych. Pierwsza to aktywni, którzy nie potrzebują specjalistycznej pomocy, a jedynie przedstawienia ofert pracy. Druga to wymagający wsparcia, którzy korzystać będą ze wszystkich usług, jakie oferują urzędy, np. szkoleń czy staży. W trzeciej grupie znajdą się oddaleni od rynku pracy – osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i te, które same nie są zainteresowane podjęciem pracy lub legalnym zatrudnieniem. Tą grupą będą się zajmować wspólnie z urzędami pracy prywatne agencje zatrudnienia, ośrodki pomocy społecznej i organizacje pozarządowe.

W urzędach pracy zmiana ma dotyczyć sposobu pracy zarówno z bezrobotnymi, jak i pracodawcami oferującymi zatrudnienie. Będą oni prowadzeni przez jednego doradcę, który ma być premiowany za skuteczne zatrudnienie bezrobotnych.

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213