22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Źródła opracowania

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych
 2. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
 3. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 4. Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku Prawo dewizowe
 5. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług
 6. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej
 7. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym
 8. Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 9. Rozporządzenie z dnia 17 grudnia 2002 roku w sprawie prowadzenia kart przychodów
 10. Rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 11. I Bogaczyk, B. Krupski, H. Lubińska i inni, „Własna firma. Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej”, Wydawnictwo FORUM, Warszawa 2011
 12. D. Młodzikowska, B. Lunden, „Jednoosobowa firma”, Wydawnictwo BL Infor, Warszawa 2013

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213