22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Od dnia 1 stycznia 2014 roku nastąpi już od dawna zapowiadana wielka rewolucja w polskich przepisach dotyczących podatku od towarów i usług. Zmiany, jakie tego właśnie dnia zaczną obowiązywać będą miały bardzo poważne oddziaływanie na sposób rozliczania podatków VAT w kraju. Mogą spowodować one konieczność pewnej modyfikacji obecnie wykorzystywanych procedur podatkowych, a także odpowiedniego dostosowywania programów finansowo – księgowych (między innymi w kwestii zasad rozliczenia w czasie podatku od towarów i usług należnego, naliczonego i terminów wystawiania faktur oraz ich treści). Ponadto w przypadkach, kiedy podatnik w przeszłości uzyskał z Ministerstwa Finansów interpretacje indywidualne dotyczące któregoś z tych obszarów – od dnia 1 stycznia 2014 roku interpretacje powyższe mogą stracić moc ochronną.

Najistotniejsze zmiany obejmą poniższe procedury:

Obowiązki podatkowe w VAT

Przemiany w obszarze momentu powstania obowiązków podatkowych będą zmianami najbardziej radykalnymi w powyższym zakresie w przeciągu ostatnich dwóch dekad. Moment powstawania obowiązków podatkowych przestanie być zależnym od momentu wystawienia faktur. Zazwyczaj, powstawał on w momencie dostawy towarów albo świadczenia usługi. Dodatkowo, większość aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dotyczących przede wszystkim momentu zaistnienia obowiązku podatkowego będzie uchylona oraz zastąpiona nowymi postanowieniami. Dotyczyć to będzie przykładowo:

Dostaw energii elektrycznej;
Dostaw wody oraz odbioru ścieków;
Usług takich, jak usługi budowlane, telekomunikacyjne, leasingowe.
Z kolei nie będzie szczególnego momentu zaistnienia obowiązku podatkowego, który przewidziany jest wprost dla usług transportowych oraz licencji, jak to zachodzi obecnie.

Podstawy opodatkowania

Zmieniona będzie definicja podstawy opodatkowania. Od tej pory będzie ona bezpośrednią implementacją interpretacji zawartej w dyrektywie unijnej VAT. Podstawa opodatkowania to wszystko, co stanowić będzie zapłatę. Zostanie ona powiększana przykładowo o koszt dodatkowy (prowizja, koszta opakowania, koszt transportu, koszt ubezpieczenia) pobierany przez dostawców od nabywców. Natomiast w odniesieniu do dostaw o charakterze nieodpłatnym podstawa opodatkowania dotyczyć będzie ceny nabywania towarów albo towarów podobnych, zaś kiedy nie istnieje cena nabycia – koszt wytwarzania, określony w chwili dostawy powyższych towarów. Taka konkretyzacja podstawy opodatkowania powodować w praktyce wiele problemów.

Nie będzie istnieć też specyficzna definicja podstawy opodatkowania w kontekście usług komisowych, co może inicjować wielkie wątpliwości odnośnie  rozliczenia tego typu transakcji po dniu 1 stycznia 2014 roku.

Fakturowanie

Najważniejsze zmiany dotyczyć będą fakturowania. Z dniem 1 stycznia 2014 roku możliwe będzie wystawianie faktur do 15 dnia w miesiącu następującym po miesiącu, kiedy doszło do dokonania dostawy konkretnego towaru lub wykonania określonej usługi. Powstanie również możliwość wystawiania faktury VAT do 30 dni przed zrealizowaniem dostawy towaru albo wykonaniem usługi.

Odliczenie podatku VAT naliczonego

Prawo do stosowania odliczeń VAT naliczonego powstawać będzie w czasie, w jakim u sprzedawców powstały obowiązki podatkowe w odniesieniu do dostarczanych towarów albo świadczonych usług, jednak nie wcześniej aniżeli w deklaracji podatkowej za czas, w którym faktury lub dokumenty celne zostały otrzymane przez nabywców. Stąd właśnie po dniu 1 stycznia 2014 roku ważne będzie, by odliczając podatek VAT z faktur posiadać pewność, iż u sprzedawców powstało zobowiązanie podatkowe z tytułu sprzedaży, która będzie udokumentowana przedmiotowo fakturą.

Przepisy prawne będą również warunkować uprawnienie do odliczenia podatku VAT naliczonego z tytułu nabywania wewnątrzwspólnotowego produktów od otrzymania faktur od sprzedawców. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy faktura nie będzie otrzymana, podatnicy będą obowiązani do dokonania właściwej korekty – zmniejszenie odliczeń podatku VAT. Skorygowanie pomniejszonego odliczenia w zakresie podatku naliczonego możliwe będzie w czasie, w którym podatnicy otrzymają faktury. Poza powyższymi pewne przekształcenia dotkną również podatku dochodowego. Od dnia 1 stycznia 2014 roku spółka komandytowo – akcyjna stanie się podatnikiem CIT. Temu opodatkowaniu podlegać będą tak spółki jak również ich udziałowcy, a to oznacza, iż obciążenie fiskalne przedsiębiorstwa znacznie wzrośnie.

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213