22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Rejestracja firmy

W tym miejscu należy także pamiętać, iż w zależności kto chce założyć podmiot gospodarczy inaczej przedstawia się droga rejestracji. Została ona dokładniej przybliżona w zamieszczonym niżej zestawieniu tabelarycznym.

Rejestracja działalności gospodarczej w zależności od podmiotu

Podmiot

Rodzaj prowadzonej ewidencji

Wniosek

Przedsiębiorca – osoba fizyczna

CEIDG

CEIDG – 1; ZUS – ZUA / ZZA

S. cywilna

S. partnerska

KRS – rejestr dla przedsiębiorców

KRS – 1; poza tym osobne wnioski kierowane do GUS, US oraz ZUS

S. jawna

S. komandytowa

S. komandytowo – akcyjna

S. akcyjna

S. z ograniczoną odpowiedzialnością

Stowarzyszenie

KRS- rejestr dla stowarzyszeń, pozostałych organizacji społecznych oraz zawodowych, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (z wyłączeniem publicznych zakładów opieki zdrowotnej konieczne jest także zarejestrowanie się w KRS przedsiębiorców)

Organizacje pożytku publicznego

W odniesieniu do przedsiębiorców, którzy korzystają z CEIDG (a więc Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), prowadzoną działalność gospodarczą można będzie zarejestrować w tej ewidencji zarówno w samodzielny sposób poprzez Internet, jak również w odpowiednim urzędzie miasta oraz gminy. Wnioski CEIDG – 1 stanowią jednocześnie:

  • Wniosek kierowany do GUS o nadanie numeru REGON;
  • Wniosek kierowany do Urzędu Skarbowego o nadanie numeru NIP;
  • Wniosek dotyczący wyboru sposobu księgowości (wybór np.: księga przychodów i rozchodów, pełna księgowość podmiotu),
  • Wniosek dotyczący wyboru sposobu opodatkowania (wybór np.: zasady ogólne, opodatkowanie liniowe, karta podatkowa),
  • Wniosek dotyczący wyboru kwartalnej albo miesięcznej formy rozliczeń z podatku dochodowego.

Razem z wnioskiem CEIDG – 1 doręczyć można deklarację VAT – R, w której to dokonuje się procedury rejestracji w celach podatku od towarów i usług. W tym samym formularzu podatnicy, chcący zarejestrować się jako podatnicy VAT – UE, bądź wybrać jeszcze inną preferencję co do podatku VAT (rozliczenie kwartalne, mały podatnik, szczególna zasada marży) muszą dodatkowo dokonywać zgłoszenia poprzez wybieranie w nim właściwej rubryki. Deklaracja VAT – R doręczana jest łącznie z wnioskiem CEIDG – 1, a to oznacza, iż dodatkowo nie trzeba już go wysyłać do właściwego Urzędu Skarbowego. Niezależnie jednak od składanego wniosku, przedsiębiorcy muszą dokonać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiedniego zgłoszenia w celach ubezpieczeniowych (składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych deklarację ZUS ZUA albo ZUS ZZA).

Wniosek CEIDG – 1 wolny jest od dokonywania opłat. Jednak już od czynności urzędowych polegających na potwierdzaniu zarejestrowania przedsiębiorcy, jako podatników podatku VAT, jako podatników VAT czynnych, bądź podatników VAT zwolnionych pobiera się opłatę skarbową w wysokości 170 złotych.

Przymusowemu wpisowi do odpowiedniej ewidencji podlega przedsiębiorca będący osobą fizyczną. Podobnie, rejestracja poprzez CEIDG – 1 dokonywana jest przez spółkę cywilną – w jej przypadku za przedsiębiorców uważa się wspólników danej spółki, którzy w sposób niezależny dokonują rejestracji, zaś umowę spółki traktuje się jako dodatkowy warunek rejestracyjny.

Kiedy dokonać rejestracji w CEIDG?

Procedury rejestracji w CEIDG dokonać trzeba nie później aniżeli w dniu rozpoczynania działalności gospodarczej. Możliwe jest jednak złożenie wcześniejsze odpowiedniego wniosku wskazujące na późniejszą datę rozpoczęcia prowadzenia swojej firmy. Przedsiębiorcy mogą podjąć prowadzenie działalności gospodarczej już w dniu złożenia właściwego wniosku o wpisanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, bądź po przeprowadzeniu wpisu do rejestrów przedsiębiorców prowadzonych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rozpoczęcie funkcjonowania podmiotu gospodarczego przed datą złożenia powyższych wniosków powoduje, iż dany przedsiębiorca faktycznie nie dopełnił czynności rejestracyjnych firmy.

Ważne jest zapamiętanie, że prowadzenie podmiotu gospodarczego nie jest tym sam co, przeprowadzanie czynności wstępnych, powiązanych z podejmowaniem w przyszłości takiej działalności. Podatnicy posiadający zamiar rozpoczęcia działalności gospodarczej, mogą przed jej zarejestrowaniem kupować towary oraz usługi konieczne w początkowej fazie jej prowadzenia. Z tytułu powyższych czynności podatnik dysponuje prawem do rozliczenia kosztów uzyskiwania przychodów i do odliczenia podatku od towarów i usług.

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213