22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Jakie dane określają firmę przedsiębiorcy?

Przedsiębiorcy wpisani do odpowiedniej ewidencji zobowiązani są umieszczać w odpowiednich pisemnych oświadczeniach, kierowanych w kontekście swojej działalności gospodarczej do oznaczonych osób oraz organów, NIP (czyli: numer identyfikacji podatkowej), a także posługiwać się powyższym numerem podczas dokonywania obrotu prawnego i gospodarczego. Wprowadzając natomiast towar do obrotu handlowego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorcy są zobowiązani do zamieszczenia na towarach, ich opakowaniach, etykietach, instrukcjach lub do dostarczania w odmienny, zwyczajowo przyjmowany sposób, informacji pisemnych w języku polskim, które:

  • Określają firmę danego przedsiębiorcy oraz jego adres;
  • Umożliwiają zidentyfikowanie towarów.

W sytuacji bezpośredniej sprzedaży albo sprzedaży dokonywanej na odległość przy wykorzystywaniu środków przekazu masowego, sieci teleinformatycznych bądź druków bezadresowych, przedsiębiorcy są zobowiązani do podawania w ofercie handlowej minimum następujących informacji:

 

  • Firma przedsiębiorcy;
  • Numer identyfikacji podatkowej;
  • Siedziba oraz adres przedsiębiorcy.

W obszarze przedmiotu prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy powinni szukać odpowiednich informacji w rozporządzeniu w zakresie PKD oraz specjalnych objaśnieniach zamieszczonych w tej klasyfikacji.

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213