22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Działalność regulowana

Poza  działalnościami o charakterze koncesyjnym istnieją także takie branże, w jakich prowadzenie działalności jest działalnością regulowaną, która prowadzona może być jednak bez odpowiedniego zezwolenia albo licencji (forma oraz zakres działalności gospodarczej są dokładnie ustalane na szczeblach ustawowych, zaś przedsiębiorca spełni konkretne warunki, a także pozyska wpis na listę takich podmiotów, które prowadzą działalność o charakterze regulowanym). Przegląd tego rodzaju uregulowań został przedstawiony w poniżej tabeli.

Podstawy regulowanej działalności gospodarczej

Podstawa prawna

Typ działalności gospodarczej

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Przechowywanie dokumentacji osobowej oraz płacowej pracodawców

Prawo łowieckie

Usługi o charakterze turystycznym, które obejmują polowanie wykonywane przez cudzoziemców na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz polowania za granicą kraju

Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej

Proces kształcenia podyplomowego pielęgniarek oraz położnych, prowadzenia indywidualnej, specjalistycznej albo grupowej praktyki położonych i pielęgniarek

Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Proces kształcenia podyplomowego lekarzy oraz lekarzy dentystów, a także pozwolenie na prowadzenie indywidualnej, indywidualnej specjalistycznej bądź grupowej praktyki lekarskiej

Prawo o ruchu drogowym

Prowadzenie stacji kontrolnych pojazdów, ośrodków szkolenia kierowców, ośrodków doskonalenia technik jazdy, pracowni psychologicznej przeznaczonych dla kierowców

Ustawa o usługach turystycznych

Proces organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia w zawieraniu umów dotyczących świadczenia usług turystycznych

Ustawa o domach składowych oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego i innych ustaw

Prowadzenie przedsiębiorstwa składowego, które przyjmuje na skład towary rolne oraz przemysłowe

Ustawa o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

Realizowanie kursów dokształcających dla kierowców

Prawo dewizowe

Działanie kantorów

Ustawa o usługach detektywistycznych

Działalność detektywistyczna

Ustawa o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych

Wyrabianie, oczyszczanie, skażanie oraz odwadnianie alkoholi etylowych

Ustawa o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

Wyrób oraz rozlewanie wyrobów winiarskich

Ustawa o wyścigach konnych

Organizacja wyścigów konnych

Prawo pocztowe

Działalność pocztowa, które nie wymaga zezwolenia

Ustawa o nasiennictwie

Obracanie materiałami siewnymi

Ustawa o ochronie roślin

Konfekcjonowanie oraz obrót środkami ochrony roślin

Ustawa o zakładach leczniczych dla zwierząt

Prowadzenie zakładów leczniczych dla zwierząt

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Prowadzenie pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego i zawodowego oraz prowadzenie agencji zatrudnienia, a także agencji pracy tymczasowej

Prawo telekomunikacyjne

Prowadzenie działalności telekomunikacyjnej

Ustawa o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych

Wyrabianie lub rozlewanie napojów spirytusowych

Istnieje ponadto zakres działalności gospodarczych, które wymagają:

  • Odpowiedniego zezwolenia, licencji albo zgody (między innymi pośrednicy w obrocie nieruchomościami, taksówkarze, zarządcy nieruchomościami);
  • Odpowiedniego wpisu do rejestrów w połączeniu z dysponowanie odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem (na przykład zawody prawnicze, zawody doradztwa podatkowego, prowadzenie biur księgowych, biuro rachunkowe).

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213