22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Co stanowi firmę przedsiębiorcy?

Firmę konkretnego przedsiębiorcy stanowi jego imię oraz nazwisko. Dopuszczalne jednak jest dodawanie do tej firmy elementów / wyrazów o fantazyjnym charakterze, które wskazują na przedmiot prowadzonej działalności – przykładowo Łukasz Grochowski Biuro Rachunkowe Piaseczno, formę realizowanego handlu (przykładowo hurtownia albo przedsiębiorstwo wielobranżowe), logo, skrót (przykładowo VAT biuro księgowe Krzysztof Vatowski), miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, skrót oraz inne określenia dowolnie przez przedsiębiorcę wybrane. Należy w tym miejscu zauważyć, że nie jest istotne to w jakim języku zapisywana jest firma. Dopuszczalnym może być zastosowanie nazewnictwa zagranicznego.

Firma przedsiębiorcy musi być unikalną. W związku z tym musi się odróżniać w wystarczający sposób od pozostałych firm przedsiębiorców, którzy działają na tych samych rynkach (dopuszcza się z kolei funkcjonowanie identycznych firm jednak na rozmaitych rynkach. Przez to rozumie się różnorodne branże, przedmioty realizowanej działalności gospodarczej, a nie jedynie zakresy terytorialne działania przedsiębiorstw). Firma, która jest zarejestrowana wcześniej, posiada pierwszeństwo w korzystaniu z niej przed tą, jaka była zarejestrowana później.

Należy także pamiętać, że firma nie może wprowadzać w błąd w zakresie prowadzonej działalności, bądź co do zakresu wykonywanych czynności.

Nie istnieje możliwość zbywania samej firmy przedsiębiorstwa. Pojawia się jednak możliwość zbywania całego podmiotu gospodarczego, w skład jakiego wchodzi także jego nazwa (czyli firma). Możliwym jest dodatkowo skorzystanie przez drugiego przedsiębiorcę z firmy innego przedsiębiorcy. Sytuacja ta w praktyce przybierać może formę tak zwanej franszyzy, w której to poza firmą przekazywane są umową pakietową wszelkie informacje odnoszące się do między innymi do:

  • Wystrojów lokali;
  • Receptur;
  • Know – how.

Możliwy jest dodatkowo handel prawami autorskimi w obszarze fantazyjnych znaków, które to znajdują się przykładowo w firmie konkretnego przedsiębiorcy. Dzieje się tak, bowiem po zbudowaniu już na określonym rynku konkretnej marki, może stanowić ona wielką wartość, będącą wartością samą w sobie, a jednocześnie stanowiącą ważny element firmy danego przedsiębiorstwa. Na zbliżonej zasadzie możliwym jest sprzedawanie praw autorskich do określonych domen internetowych, wykorzystywanych przez firmy przedsiębiorców.

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213