22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Podatek od umowy spółki i pożyczki

Osoba, która zakłada spółkę, musi się także liczyć z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywil­noprawnych oraz od umowy spółki (od wartości wnoszonego do niej wkładu, o wartości 0, 5 procent).Podatek powyższy (wysokość 2 procent) płaci się również od umowy pożyczki. Trzeba jednak zauważyć, że pożyczki zacią­gane na funkcjonowanie firmy z nie­go są zwolnione. W związku z tym pożyczając pieniądze na ten cel (lub rzeczy), od osób fizycznych (na przykład członków rodziny, znajomych), nie ponosi się dodatkowych obciążeń na rzecz fiskusa. Dzieje się tak bez względu na wysokość tej pożyczki.

Warunkiem dokonywania tego zwolnienia z podat­ku musi być jednak udokumentowanie, iż pieniądze pochodzące z pożyczki przeznaczone zostały na pokrywanie wydatków ponoszonych na rozpoczęcie bądź bieżące prowadzenie działalności w trakcie 12 miesięcy od chwili zawarcia umowy pożyczki. Jeżeli przedmiotem udzielanej pożyczki nie są pieniądze, ale rzeczy, to również udokumentować należy ich wyko­rzystywanie na potrzeby przedsiębiorstwa w powyższym okresie. Przepisy prawne nie określają jednak przy tym, jak ma wyglądać doku­ment poświadczający wykorzy­stanie tej pożyczki. Dopuszczalne są zatem każde dowody poniesienia wy­datków i sfinansowania ich ze środ­ków pochodzących z danej pożyczki, a także zużywania określonych przedmiotów (su­rowców i materiałów) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213