22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Podatek liniowy

O wybraniu podatku liniowego decyduje wysokość kwoty uzyskiwanych dochodów oraz ewentualna ucieczka w taki sposób przed drugim poziomem skali podatkowej (przed podatkiem 32 procent). Równocześnie wybranie podatku liniowego powiązane jest z rezygnacją z dużej części ulg oraz odliczeń, jakie przysługują osobom opodatkowanym na ogólnych zasadach. Wybranie formy podatku liniowego interesuje jedynie tych podatników, którzy osiągają znaczne kwoty rocznych dochodów. W sytuacji pozostałych podatników forma ta nie jest w rzeczywistości opłacalna. Widać to lepiej na zamieszczonej niżej tabeli.

Porównanie opłacalności podatku liniowego oraz zasad ogólnych

Podatek liniowy

Zasady ogólne

Podstawa (w złotych)

Podatek

Podstawa (w złotych)

Podatek

50 000

9 500

50 000

8 444

90 000

17 100

90 000

16 271

100 000

19 000

100 000

19 471

150 000

28 500

150 000

35 471

Wybór rozliczenia liniowego dokonany musi być w CEIDG – 1 w momencie dopiero rozpoczynania działalności (to integralny element tego formularza) W przypadku zaś zmian form opodatkowania trzeba dokonywać aktualizacji składając niezależny od CEIDG – 1 wniosek (oświadczenie) do właściwego Urzędu Skarbowego. Aktualizacja dokonana może być zarówno przez osoby, jakie rejestrowały działalność za pomocą wniosku CEIDG – 1, jak i osoby, które rozpoczęły działalność przed wprowadzeniem tego formularza. Nie należy składać zaś wniosku aktualizującego na CEIDG – 1, a jedynie do organów skarbowych. Przepisy nie przewidują w tym obszarze formularza, więc możliwe jest zwykłe pisemne oświadczenie podatników, w którym wskazują dokonanie swojego wyboru.

Wybór podatku liniowego w sytuacji rozpoczynania działalności podczas roku w CEIDG – 1, należy dokonać do dnia początku prowadzenia działalności. Późniejsze zmiany form w trakcie roku nie są dopuszczalne. Jeśli dochodzi natomiast do zmian w formie opodatkowania – zgłoszenie dokonane powinno być do 20 stycznia tego roku, za jaki podatnicy rozliczali się będą w liniowej formie.

Złożenie jednokrotne wniosku dotyczącego zastosowania podatków liniowych powoduje, iż także w kolejnych latach u podatników stosuje się liniowe rozliczenie. Jeśli podatnicy chcą zrezygnować z powyższej formy – muszą do dnia 20 stycznia konkretnego roku składać do odpowiedniego organu skarbowego oświadczenie o zrezygnowaniu. Opodatkowanie o charakterze liniowym zakłada, iż podatnicy rozliczają koszty podatkowe, które to obniżają wartość przychodów podatników.

Niemniej podatnik ten jednak oprócz kosztów uzyskiwania przychodów nie może rozliczać:

  • Kwot wolnych od podatku (wartości 556, 02 złotych odliczana od obliczonego przez podatników podatku dochodowego);
  • Ulg podatkowych, z wyłączeniem ulg abolicyjnych, związanych z zarobkami, które są uzyskiwane za granicami kraju.

Opodatkowanie na zasadach liniowych nie wyklucza także rozliczeń strat podatkowych poniesionych w latach poprzednich. Dotyczy to również lat, w których rozliczanie dokonywane jest w formie skali podatkowej. Odliczenie roczne możliwe jest w kwocie nie większej niż 50 procent strat wykazanych w konkretnym roku.

Uprawnienie do rozliczeń podatkiem liniowym nie może przysługiwać podatnikom, jacy, uzyskają z prowadzonej działalności – samodzielnie albo z tytułu praw do udziału w zyskach spółek niemających osobowości prawnej – przychody pochodzące ze świadczenia usług dla byłego albo obecnego pracodawcy, które odpowiadają czynnościom, jakie podatnicy albo minimum jeden ze wspólników spółki wykonywali lub wykonują w roku podatkowym w zakresie stosunku pracy, bądź spółdzielczego stosunku pracy. Podatnicy w takim przypadku tracą prawa do liniowego opodatkowania oraz są zobowiązani do wpłacania zaliczek od uzyskiwanego dochodu od początku roku zgodnie ze skalą podatkową, zaś gdyby wystąpiły zaległości podatkowe – także odsetek z tytułu zwłoki od zaległości dotyczących tych zaliczek.

Nie istnieje możliwość, aby podatnicy stosujący powyższą formę rozliczeń uzyskiwali w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przychody, które są opodatkowane według skali podatkowej. Niemniej jednak pojawia się możliwość wybrania podatku liniowego, a poza tym uzyskiwania przychodów z prowadzonej działalności realizowanej w postaci spółki jawnej albo cywilnej, w jakich wspólnicy są opodatkowani zgodnie z ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z tym, że realizując działalność gospodarczą:

  • Indywidualnie i łącznie, a w tym w postaci spółki jawnej albo cywilnej,
  • W dwóch bądź większej liczbie spółek jawnych albo cywilnych,

 

– podatnicy mogą zastosować zasady ogólne i formy ryczałtowe z dochodów ze wszystkich z nich. Jednak nie stosuje się w jakiejkolwiek z powyższych spółek zasad ogólnych.

Z formy opodatkowania liniowego mogą korzystać jedynie podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Skutkuje to przede wszystkim próbą rozliczania przez działalność gospodarczą przychodów, które zostały uzyskiwane z działalności realizowanej osobiście, przykładowo w związku z działalnością:

  • Literacką, artystyczną, naukową, oświatową, trenerską i publicystyczną, jak także przychody związane z uprawianiem sportu albo ze stypendiami sportowymi;
  • Realizowaną podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwami, kontraktów menedżerskich albo umów posiadających podobny charakter.

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213