22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Uproszczona zasada rachunkowości

Uproszczona zasada rachunkowości odnosi się do:

 • Stowarzyszenia;
 • Fundacji;
 • Partii politycznej;
 • Związku zawodowego;
 • Organizacji pracodawców;
 • Izby gospodarczej;
 • Organizacji dobroczynności oraz opieki społecznej;
 • Przedstawicielstwa zagranicznych przedsiębiorców.

Uproszczenia te polegają na ograniczaniu procedur i zmniejszaniu ilości informacji, które są przedstawiane w sprawozdaniach finansowych tych jednostek.

Podmiot prowadzący księgi rachunkowe, stosuje odpowiednie przepisy zawarte w ustawie o rachunkowości z wyjątkami precyzowanymi w rozporządzeniach. Jeśli jednostki podejmują działalność w trakcie roku obrotowego, wtedy z dniem podejmowania tej właśnie działalności stosuje się przepisy prawne ustawy o rachunkowości, które są związane z jednostkami prowadzącymi działalność gospodarczą.

W zakresie przyjmowanej polityki rachunkowości jednostki mają także prawo do skorzystania z pewnych uproszczeń w zaprezentowaniu sprawozdań finansowych, jeśli nie wpływa to w negatywny sposób na prezentowanie rzetelnych i jasnych obrazów, co do sytuacji finansowej, majątkowej, a także wyniku finansowego.

Jednostka gospodarcza sporządzająca sprawozdanie finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, a także powiązanymi z nimi interpretacjami stosuje przepisy zawarte w ustawie o rachunkowości, a także przepisy wykonawcze wydawane w oparciu o nią, w zakresie, który nie jest uregulowany przez MSR.

Innego charakteru uszczegółowienia odnoszą się do:

 • Instytucji finansowych (obrót instrumentami finansowymi);
 • Banków;
 • Funduszy inwestycyjnych;
 • Domów maklerskich;
 • Funduszy emerytalnych;
 • Zakładów ubezpieczeniowych oraz zakładów reasekuracji.

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213