22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Ewidencja przychodów

Podatnik, który wybierze zapłacenie podatku w postaci ryczałtu ewidencjonowanego, jako formy księgowości jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przychodów.

Ewidencja przychodów może być wybrana jedynie przez osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą albo przez spółki cywilne / jawne osób fizycznych.

Ryczałt nie jest stosowany do podatników, którzy:

 • Opłacają podatek w postaci karty podatkowej;
 • Korzystają, na podstawie przepisów szczegółowych, z okresowego zwolnienia;
 • Osiągają w całości albo w części przychody uzyskiwane z tytułów:
  • Prowadzenia apteki;
  • Działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pod zastaw;
  • Działalności dotyczącej kupna oraz sprzedaży dewiz;
  • Prowadzenia pozarolniczej działalności w zakresie wolnych zawodów, które są inne, aniżeli działalność gospodarcza wykonywana osobiście przez lekarzy stomatologów, lekarzy, lekarzy weterynarii, felczerów, techników dentystycznych, położne, pielęgniarki, nauczycieli oraz tłumaczy w zakresie usług edukacyjnych, które polegają na udzielaniu lekcji w systemie godzinowym, jeżeli działalność powyższa nie jest realizowana dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych, jakie nie posiadają osobowości prawnej, bądź na rzecz osób fizycznych w celach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej;
  • Świadczenia tych usług, które zostały wymienione w załączniku numer 2 w ustawie o podatku ryczałtowym;
  • Działalności związanej z handlem częściami oraz akcesoriami przeznaczonymi do pojazdów mechanicznych;
 • Wytwarzają wyroby, które są opodatkowane akcyzą, w oparciu o odrębne przepisy, z wyjątkiem jednak wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł energii (odnawialnych),
 • Podejmują wykonywanie działalności gospodarczej w roku podatkowym po przemianie działalności, która była wykonywana:
  • W sposób samodzielny na działalność w formie spółki wraz z małżonkiem;
  • W postaci spółki z małżonkiem na prowadzoną samodzielnie przez tylko jednego, albo każdego z małżonków oddzielnie;
  • W sposób samodzielny przez małżonków na działalność realizowaną samodzielnie przez drugiego z małżonków;
  • jeżeli małżonkowie lub małżonek przed zmianą formy opłacania z tytułu przeprowadzania tej działalności płacili podatek na zasadach ogólnych;
 • Rozpoczynają działalność w sposób samodzielny lub w postaci spółki, jeśli podatnik albo przynajmniej jeden wspólnik, przed zapoczątkowaniem działalności w konkretnym roku podatkowym albo w poprzedzającym dany rok podatkowy, wykonywał w zakresie stosunku pracy, bądź spółdzielczego stosunku pracy działania wchodzące w obszar funkcjonowania podatnika albo spółki.

Podatnik płaci w danym roku podatkowym ryczałt od uzyskiwanych przychodów ewidencjonowanych, jeśli:

 • Podczas roku poprzedzającego rok podatkowy:
  • Uzyskał przychody z powyższej działalności, prowadzonej jedynie samodzielnie, na poziomie nieprzekraczającym 150 000 euro, bądź
  • Uzyskał przychody jedynie z działalnością prowadzoną w formie spółki, zaś suma przychodów wszystkich wspólników danej spółki z powyższej działalności nie przekroczyły wartości 150 000 euro;
 • Rozpoczynają wykonywanie działalności gospodarczej w danym roku podatkowym oraz nie korzystają z możliwości opodatkowania w postaci karty podatkowej – bez uwzględniania wysokości przychodów.

Jeśli podatnicy podczas roku poprzedzającego rok podatkowy prowadzili działalność w sposób samodzielny, a także w postaci spółki, opłacają w roku podatkowym podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

 • Z działalności samodzielnej, kiedy spełniają warunki określone dla osób fizycznych, zaś z działalności realizowanej w formie spółki – kiedy spełniają warunki dla spółek;
 • Odrębnie z działalności realizowanej samodzielnie oraz w sposób odrębny z działalności realizowanej w postaci spółki, warunki wskazane wyżej liczone są odrębnie.

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213