22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Co nie jest działalnością?

Za działalność gospodarczą zgodnie z powyższą definicją nie uznaje się czynności (art. 15 ust. 3):

  • Z tytułu jakich przychody wymienione zostały w art. 12 ust. 1 – 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z roku 2000, Nr 14, poz. 176 z późn. zm.);
  • Z tytułu jakich przychody wymienione zostały w art. 13 pkt 2 – 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli z tytułu wykonania tych czynności ludzie ci są związani ze zlecającymi wykonanie tych czynności więzami prawnymi tworzącymi stosunki prawne między zlecającymi wykonanie czynności oraz wykonującymi zlecane czynności co do uwarunkowań wykonywania takich czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecających wykonanie tych działań w odniesieniu do osób trzecich.

 

zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych za pozarolniczą działalność gospodarczą nie są uznawane takie czynności, jeśli w sumie nie zostały spełnione następujące przesłanki:

  • Wykonujący powyższe czynności nie ponoszą ryzyka gospodarczego powiązanego z realizowaną działalnością;
  • Wykonywane one są pod kierownictwem, a także w miejscu oraz czasie wyznaczonym przez jednostkę zlecającą powyższe czynności;
  • Odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich za efekty takich czynności oraz ich realizowanie, z wyjątkiem odpowiedzialności za czyny niedozwolone, ponosi jednostka zlecająca wykonanie takich czynności.

 

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213