22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Nowelizacja ustawy o świadczeniu usług droga elektroniczną

22
sie

Niedawna nowelizacja przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną zniosła zakaz wysyłania niezamówionej informacji handlowej przeznaczonej dla odbiorców niebędących osobami fizycznymi. Tym samym, przedsiębiorcy wysyłający korespondencję elektroniczną zyskali dużo większą swobodę w zakresie komunikacji B2B. Należy jednak pamiętać, że nadal wysyłanie tzw. spamu do innych odbiorców zagrożone jest wysokimi karami.

Zakaz wysyłania niezamówionej informacji handlowej, czyli każdej informacji przeznaczonej bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, za pomocą środków komunikacji elektronicznej obejmował dotychczas zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Na skutek wspomnianej nowelizacji zakaz ten został obecnie ograniczony wyłącznie do odbiorców będących osobami fizycznymi.

Zmianie nie uległy natomiast regulacje w zakresie kar za przesyłanie niezamówionej informacji handlowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przesłanie informacji handlowej drogą elektroniczną bez uprzedniej, wyraźnej zgody odbiorcy rodzi zatem po stronie wysyłającego odpowiedzialność karną na podstawie art. 24 ustawy, kwalifikującego powyższe działanie jako wykroczenie, a także odpowiedzialność cywilną z racji uznania go za czyn nieuczciwej konkurencji. Ponadto, taka korespondencja, nie spełniająca wymogów określonych w art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i skierowana do osób fizycznych, może być podstawą do wszczęcia przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postępowania o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów, zagrożonego karą nawet do 10% przychodów przedsiębiorcy.

Mimo nowelizacji art. 10 UŚUDE, zmianie nie uległa treść art. 172 Prawa telekomunikacyjnego, zgodnie z którym zakazane jest używanie automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę. Oznacza to, że niezależnie od tego, czy odbiorcą będzie osoba fizyczna czy osoba prawna, zabronione będzie wygenerowanie i wysłanie niezamówionej informacji handlowej przez systemy wywołujące za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Powyższa nowelizacja zniosła zagrożenie powyższymi karami w przypadku wysyłania przez przedsiębiorców dowolnych ofert, w tym marketingowych, pocztą elektroniczną na adres e-mail firmy zamieszczony na jej stronie internetowej, bez konieczności uzyskania wcześniejszej zgody. Zmiana ta może wpłynąć na ułatwienie regulacji pomiędzy przedsiębiorcami, jednak na skutek braku precyzji powoduje ona jeszcze w praktyce pewne problemy – nie wiadomo czy przedsiębiorcy nadal powinni uzyskać zgodę na wysyłanie niezamówionej informacji handlowej na adresy służbowe e-mail pracowników, zawierające w sobie ich imiona i nazwiska oraz adresy osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Na obecnym etapie obowiązywania nowych przepisów nie można jeszcze jednoznacznie stwierdzić jaka będzie praktyka ich stosowania, a zatem uniknięcie potencjalnych negatywnych konsekwencji po stronie nadawcy korespondencji handlowej możliwe będzie wyłącznie w przypadku e-maili wysyłanych na adresy elektroniczne osób prawnych.

 

źródło:  biznes.pl

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213