22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Nowe wzory formularzy ZUS od 1 listopada

16
paź

Nowe formularze składane do ZUS wprowadza rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9 września 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów – Dz.U. z 18 września 2013 r., poz. 1101

Od 1 listopada 2013 r. następujące wzory formularzy ZUS należy składać na nowych drukach:

– zgłoszenia do ubezpieczeń ZUS ZUA,

– zgłoszenia danych o członkach rodziny, dla celów ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZCNA,

– zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ZUS ZZA,

– zgłoszenia zmiany danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej ZUS ZIUA

– wyrejestrowania z ubezpieczeń ZUS ZWUA,

– imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA,

– imiennego raportu miesięcznego o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne ZUS RZA,

– deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA,

– zgłoszenia/korekty danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ZUS ZSWA.

Dotychczas stosowany formularz imiennego raportu miesięcznego dla osoby ubezpieczonej – o symbolu ZUS RMUA został zastąpiony formularzami informacji miesięcznej i informacji rocznej dla osoby ubezpieczonej.

Płatnicy składek mogą do wyczerpania zapasów posługiwać się dotychczasowymi wzorami dokumentów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r. Nowelizacja rozporządzenia obowiązująca od 1 listopada 2013 r. wprowadza bowiem nowe kody ubezpieczeń i kody świadczenia /przerwy.

 

źródło: ksiegowosc.infor.pl

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213