22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Notariusz nie może pozycjonować swojej strony internetowej

16
paź

Notariusze nie mają prawa pozycjonować swoich stron WWW w systemach wyszukiwawczych. Zakazał im tego samorząd notarialny, uznając, że to niedopuszczalna forma reklamy. Wprowadzona uchwała, mówi o „sztucznym pozycjonowaniu”, jednak nie podaje jego definicji, co pozostawia spore pole do działań. Jako metoda zabroniona wymienione są linki prowadzące do stron notariuszy. Trzeba się zgodzić, że to najskuteczniejsza metoda pozycjonowania i przez wielu notariuszy wykorzystywana. Choć oni sami mogą o tym nie wiedzieć, bowiem często korzystają z usług firm zajmujących się pozycjonowaniem i nie mają tego świadomości.

Obszar, który nie został obwarowany zakazem, to np. linki sponsorowane z wykorzystaniem platformy AdWords. Inne skuteczne miejsce do wykorzystania to obecność wizytówki notariusza na mapach Google’a. Na pierwszej stronie wyników wyszukiwania wyświetla się maksymalnie siedem wyników pochodzących z map. Jeśli kancelaria notarialna sama się tam nie dodała, to istnieje spora szansa na to, że już wcześniej informacje teleadresowe kancelarii już tam były w wyniku pobrania danych od PKT czy Panoramy Firm. Taka wizytówka może też zawierać samoistnie powstałe opinie klientów kancelarii nt. obsługi i świadczonych usług oraz ich cen. Tak powstałe opinie Google darzy zaufaniem, bowiem obecnie pochodzą one od zweryfikowanych użytkowników sieci Google’a+.

Wygląd strony reguluje Uchwała Nr VI/14/2008 Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie określenia zakresu i formy zakładania i prowadzenia stron internetowych dla kancelarii notarialnych (tekst jednolity). W uchwale czytamy w pierwszych trzech paragrafach o tym, że wolno:

§1

Notariusz może założyć i prowadzić dla swojej kancelarii notarialnej jedną witrynę internetową. Jeżeli kancelaria prowadzona w formie spółki nie posiada własnej witryny internetowej, swoje indywidualne witryny internetowe może prowadzić każdy z notariuszy-wspólników osobno. Za witrynę internetową notariusza kancelarii notarialnej uważa się każdą stronę www, która powstała w wyniku bezpośredniego lub pośredniego działania notariusza, jego wspólnika lub jego kancelarii. Pozostałe strony www, z pominięciem stron prowadzonych przez KRN oraz izby notarialne, są publicznymi stronami www.

§2

Witryna internetowa notariusza/kancelarii notarialnej może zawierać wyłącznie informacje potrzebne osobom zainteresowanym przy dokonywaniu czynności notarialnych, a treść, kształt graficzny i kolorystyka strony internetowej nie mogą naruszać powagi lub godności zawodu notariusza.

Na stronie internetowej kancelarii notarialnej mogą być zamieszczone:

-imię (imiona) i nazwisko notariusza, jego tytuł naukowy i znajomość języków obcych oraz data powołania na notariusza,
-adres kancelarii i numery rachunków bankowych kancelarii,
-numery telefonów i faksu,
-godziny urzędowania kancelarii,
-wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej,
-logo notariatu polskiego
-plan lub mapa dojazdu do kancelarii,
-fotografia notariusza,
-informacja o usytuowaniu kancelarii (piętro, winda, podjazd dla niepełnosprawnych) oraz o parkingu,
-informacja o możliwości uzyskania w kancelarii informacji w językach obcych,
-wykaz czynności notarialnych,
-maksymalne stawki taksy notarialnej oraz wysokość pobieranych przez notariuszy podatków i opłat sądowych,
-linki do stron internetowych Krajowej Rady Notarialnej oraz właściwej izby notarialnej.

§3

Publiczna strona www może zawierać wyłącznie następujące elementy:

-imię (imiona) i nazwisko notariusza,
-adres kancelarii,
-numery telefonów i faksu,
-plan lub mapę dojazdu do kancelarii,
-link do głównej strony witryn internetowej KRN oraz izb notarialnych,
-link do internetowej wyszukiwarki notariuszy witryny KRN lub izby notarialnej.

Czego notariuszowi szczególnie nie wolno?

§4

Każdy notariusz zobowiązany do należytego dbania o wizerunek swój, swojej kancelarii oraz samorządu notarialnego w internecie. W szczególności zobowiązany jest zapewnić prawdziwość informacji o sobie i swojej kancelarii zarówno w swojej witrynie www, jak i na publicznych stronach www.

§5

Niedozwolone jest sztuczne pozycjonowanie witryny internetowej notariusza lub jego kancelarii z zastosowaniem linków ze stron zewnętrznych. Zewnętrzne strony www powinny wskazywać na publiczną wyszukiwarkę notariuszy dostępną w witrynie internetowej KRN lub właściwej izby notarialnej. Naruszenie tej zasady traktowane będzie jako istotne naruszenie §4.

§6

Dostosowanie istniejących stron internetowych założonych dla kancelarii notarialnych/notariuszy oraz przegląd publicznych stron www, które zawierają informacje o kancelarii/notariuszu i dostosowanie ich do wymogów uchwały powinno nastąpić do końca 2013 roku.

 

źródło: wyborcza.biz

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213