22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Już niedługo uproszczenie księgowości dla mikrospółek

22
sie

Nowe wytyczne upraszczające księgowość są zawarte w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rocznych sprawozdań finansowych.

Zmiany obejmą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne, komandytowe oraz komandytowo-akcyjne, które w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe oraz w roku poprzedzającym rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech następujących wielkości:

  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej 350 tys. euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów za dany rok obrotowy stanowiły równowartość 700 tys. euro,
  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 10 osób.

Z uproszczeń skorzystają również stowarzyszenia, związki zawodowe, organizacje pracodawców, izby gospodarcze, fundacje, organizacje dobroczynności i opieki społecznej, przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych – jeżeli nie prowadzą one działalności gospodarczej, a także osoby fizyczne, spółki jawne, partnerskie, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy 2 mln euro.

Zmiany pozwolą na sporządzanie znacznie skróconego sprawozdania finansowego składającego się jedynie z podstawowych informacji w bilansie i rachunku zysków i strat, zwolnienie z obowiązku sporządzania informacji dodatkowej oraz sprawozdania z działalności jednostki, jeżeli konieczne informacje zostaną zamieszczone w informacjach uzupełniających do bilansu.

 

źródło: wyborcza.biz

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213