22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Jaki podatek dla blogerów?

16
paź

Blog jest rodzajem strony internetowej zawierającej odrębne, uporządkowane chronologicznie wpisy. Zazwyczaj dotyczą one ściśle sprecyzowanej tematyki (np. blog kulinarny, filmowy czy polityczny itp). Im bardziej popularny staje się blog, tym większe zainteresowanie budzi wśród potencjalnych reklamodawców. Udostępnianie powierzchni reklamowej na blogu przynosi zysk, a co za tym idzie, generuje przychód podatkowy. Gdy bloger z usług reklamowych czyni główne źródło swoich dochodów i zgłasza prowadzenie działalności gospodarczej w tym zakresie, wówczas w celu ich opodatkowania może wybrać jedną z dostępnych przedsiębiorcom form. Problem ze sposobem opodatkowania pojawia się dopiero wówczas, gdy bloger nie jest przedsiębiorcą.

Organy podatkowe uważają, że nie ma możliwości jednoznacznego zakwalifikowania przychodu z udostępnienia powierzchni reklamowej na blogu (poza działalnością gospodarczą) do jednego ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o pdof. Z tego względu w ich opinii, której dają wyraz w wydawanych interpretacjach, przychód ten należy kwalifikować jako przychód z innych źródeł, o którym mowa w pkt 9 przywołanego przepisu. Taka klasyfikacja oznacza w konsekwencji opodatkowanie tego typu przychodów wyłącznie według skali podatkowej.

Tymczasem część blogerów uważa, że należy je klasyfikować jako przychody z najmu lub dzierżawy, co wiąże się z możliwością ich opodatkowania, oprócz skali podatkowej, również ryczałtem ewidencjonowanym według 8,5% stawki.

Kwalifikacja do określonego źródła przychodów jest o tyle istotna, że gdyby przyjąć, iż omawiane przychody należą do innych źródeł, mogłyby one u blogera wpływać m.in. na przekroczenie progu podatkowego. Poza tym w wielu przypadkach blogerami są studenci do 25. roku życia, na utrzymaniu rodziców, którzy blog traktują jako dorywcze zajęcie zarobkowe. Gdy taki student w roku podatkowym osiągnie dochody opodatkowane m.in. według skali podatkowej przekraczające kwotę 3.089 zł, pozbawia swoich rodziców tzw. ulgi na dzieci oraz ewentualnej możliwości rozliczenia się przez nich z fiskusem w charakterze samotnego rodzica. Tymczasem takich „skutków ubocznych” zarabiania na blogu nie daje opodatkowanie najmu prywatnego (dzierżawy) ryczałtem ewidencjonowanym.

Fiskus uzasadniając swoje stanowisko w omawianej kwestii wskazuje, że umowę stanowiącą podstawę do udostępnienia powierzchni reklamowej na stronie internetowej blogera należy zaliczyć do umów nienazwanych. W jego opinii stosunki prawne regulowane taką umową są bowiem kreowane przez strony w sposób dowolny oraz im odpowiadający. To z kolei powoduje, że nie można jej jednoznacznie przypisać cech umowy dzierżawy (najmu), bowiem nie spełnia ona warunków istotnych i niezbędnych do kwalifikacji jej do takiej umowy, określonych w Kodeksie cywilnym. Jak podkreślają organy, blogerzy nie oddają swoich internetowych dzienników do używania reklamodawcom, a jedynie udostępniają im przestrzeń prowadzonych przez siebie stron, a sami nadal nimi dysponują i władają. I to właśnie ten aspekt, w opinii fiskusa, decyduje o tym, że w przypadku takiej umowy nie zostają wyczerpane wymogi ustawowe Kodeksu cywilnego, które pozwalałyby kwalifikować przedmiotowe umowy do umów o charakterze podobnym do najmu lub dzierżawy, a tym samym do źródła przychodów, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o pdof.

W konsekwencji fiskus przyjmuje, że przychody uzyskiwane z tytułu zawarcia umowy o udostępnienie powierzchni reklamowej zakwalifikować należy do przychodów z innych źródeł (por. interpretacje indywidualne Dyrektora Izby Skarbowej: w Łodzi z dnia 30.01.2012 r., nr IPTPB1/415-307/11-2/KSU, w Warszawie z dnia 28.02.2012 r., nr IPPB4/415-884/11-4/MP, w Poznaniu z dnia 15.11.2012 r., nr ILPB1/415-797/12-2/IM oraz w Katowicach z dnia 5.04.2013 r., nr IBPBII/1/415-12/13/MK).

źródło: biznes.pl/magazyny/media/internet

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213