22 750 62 05 lub 505 029 799
biuro@rachunkowe-piaseczno.pl

Czy należy opłacać składki przy zawieszonej działalności?

20
kwi

Każdy przedsiębiorca niezatrudniający pracowników ma prawo do zawieszenia prowadzenia działalność gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Czy jednak w okresie zawieszenia jest zobowiązany do opłacania składek społecznych i zdrowotnych?

 
Przedsiębiorca mający przejściowe problemy, lecz niezatrudniający pracowników, może czasowo zawiesić działalność gospodarczą. Gwarantuje mu to ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z artykułem 14a powyższej ustawy pracodawca może zawiesić swoją działalność na okres od 1 do 24 miesięcy. Co więcej, nie musi on opłacać należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w trakcie trwania zawieszenia. Przedsiębiorca nie opłaca składek ZUS od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, aż do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania owej działalności. Składkę zdrowotną z kolei opłaca się za cały miesiąc w wartości niepodzielnej.

W jaki sposób to zrobić?

O fakcie zawieszenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi zawiadamiać odrębnie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informację o zawieszeniu działalności gospodarczej przedsiębiorca przekazuje wyłącznie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na druku CEIDG-1.

– Przedsiębiorca zawieszający swoją działalność nie musi o fakcie zawieszenia zawiadomić odrębnie ZUS – zasada tzw. „jednego okienka” powoduje, że informację o zawieszeniu działalności ZUS uzyska od organu ewidencyjnego, do którego składany jest wniosek o wpis wzmianki o zawieszeniu działalności gospodarczej. Na tej podstawie ZUS wyrejestruje płatnika składek (formularz ZUS ZWPA), wyrejestruje z ubezpieczeń osobę prowadzącą działalność gospodarczą (formularz ZUS ZWUA) oraz członków rodziny osoby ubezpieczonej – osoby prowadzącej działalność (formularz ZUS ZCNA), jak również wyrejestruje z ubezpieczeń osoby współpracujące (formularz ZUS ZWUA) i członków rodziny osób współpracujących (formularz ZUS ZCNA) – mówi radca prawny Marta Walędziak-Skowrońska LexCare Opieka Prawna na Abonament.

Warto przy tym pamiętać, że ZUS nie dokona wyrejestrowania przedsiębiorcy w przypadku, gdy ten zatrudnia osoby, za które ma obowiązek składać dokumenty ubezpieczeniowe. Mowa tu zatem nie tylko o pracownikach zatrudnionych na podstawie stosunku pracy, lecz również o zleceniobiorcach zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

Jakie są konsekwencje rezygnacji z opłacania składek?

Rezygnacja z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne niesie za sobą znaczącą oszczędność, ale i konsekwencje. Zawieszając działalność warto mieć na uwadze, że okres zawieszenia działalności firmy nie liczy się do okresu składkowego, jaki uprawnia przedsiębiorcę do emerytury. Aby temu zapobiec pracodawca na czas zawieszenia działalności może skorzystać z dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

Negatywne konsekwencje związane są również z ubezpieczeniem zdrowotnym. Ustanie ubezpieczenia zdrowotnego następuje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku składkowego. Po tym okresie przedsiębiorca traci prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, musi więc z własnej kieszeni pokrywać koszty opieki medycznej, ewentualnie – skorzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny.

Swoboda działalności gospodarczej oznacza, że każdy osoba ma prawo dowolnie założyć firmę i w przypadku niezatrudniania pracowników ją zawiesić. Przedsiębiorca ma prawo do samodzielnego wyboru opłacania bądź zrezygnowania z opłacania składek. Jednak przed podjęciem decyzji należy się zastanowić, czy rezygnacja z opłacania składek przyniesie nam rzeczywistą oszczędność.

źródło: pit.pl

Poradnik Przedsiębiorcy

Zapraszamy do zapoznania się z zawartością naszego Poradnika Przedsiębiorcy. Poradnik został przygotowany w sposób profesjonalny i wyjaśniający podstawowe zagadnienia związane z prowadzeniem działalności.

Dowiedz się więcej

Nasze biuro:

 

System do wystawiania faktur i zarządzania dokumentacją księgową

W trosce o naszych klientów stworzyliśmy specjalny system zarządzania fakturami. Jest wyjątkowo prosty w obsłudze, gdyż posiada intuicyjny interfejs. Pozwala uporządkować i ujednolicić faktury według jednego schematu.
Każdy nasz klient otrzymuje dostęp do systemu gratis.

ul. Kilińskiego 20
05-500 Piaseczno
e-mail: biuro@rachunkowe-piaseczno.pl
telefon: 22 750 62 05 lub 505 029 799

Godziny pracy biura:
8 – 17 – od poniedziałku do piątku

Współpraca

213